การบ้าน(ไม่มี)

สวัสดีครับ อาทิตย์นี้การบ้านน้อยมากเลย ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วลิบลับ เลยมีเวลาว่างเยอะขึ้น ก็ดีแล้ว อาทิตย์หน้าคงไม่มีการบ้านแบบอาทิตย์ที่แล้วอีกนะ. 

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.